Mektup ya da tebligat göndereceğiniz kişinin adres bilgilerine ihtiyaç vardır.Adres bilgileriniz, yerinizi ya da konumunuzu belirtir.Sınırsız bilgi erişimi sunan ”İnternet”te de bir adres ve bu adrese ait bilgileriniz olmalı ki, izin verdiğiniz kişiler sizi bulabilsin. Adres bilgilerinize başlarken; öncelikle ülke, sonra da sırasıyla kent, mahalle, cadde ya da sokak ve sokaktaki konutunuzun bulunduğu bina ile birlikte daire numaranızı da eklemeniz gerekir.Eğer, aynı kentteki elektrik dağıtım şirketi fatura göndermek isterse, adres bilgileri daha basit hale gelir.İçinde yaşadığınız kent referans olarak seçilmiş olduğundan, bilinmektedir, adres bilgilerinde yazmasanız da olur.Söz gelişi; Aydoğdu Sitesi 8/3 yazmanız yeterlidir bazı durumlarda.

Nasıl ki adres bilgilerini verdiğimiz kişiler bir araya gelerek aileyi, aileler apartman sakinlerini, apartman sakinleri siteyi, mahalleyi, ilçeyi, kentleri ve ülkeleri oluşturuyorsa; matematikte de en basit kavram olan ”nokta” lar bir araya gelerek doğruları, sayılamayacak sayıda noktalar da düzlem ve üç boyutlu uzayın yanı sıra, ”n” boyutlu uzayları oluşturmaktadır.Matematik derslerinde, en basit, en soyut ve en temel kavram ”nokta”dır. Noktanın tanımlanabilmesi için, yaşadığı bir mekan olmalıdır.Matematikteki anne, babalar bu mekana ”Koordinat Sistemi” ya da ”Referans Çerçevesi” demişler. Mekandaki kişinin, yani noktanın yerini belirleyecek verilere de koordinatlar adını takmışlar. 

Söz gelişi, önceden belirlenen mekanda, bir başlangıç noktası seçtikten sonra;A kişisi ya da nokta, 100 metre doğuda, 40 metre kuzeydeki bir noktada bulunmuş olsun.Bu nokta A(100,40) şeklinde gösterilir.Matematik derslerindeki bu anlatım; absisi 100, ordinatı 40 olan noktayı tanımlar. Başka bir deyişle; başlangıçta tanımladığınız bir noktadan harekete geçerek; önce 100 metre doğuya, sonra da 40 metre kuzeye giderek istenen konumu bulabilirsiniz. Kızılay Mahallesini koordinat düzlemi ve Emek İşhanı başlangıç noktası seçilmiş olsun. Mülkiyelileler Birliği binasını  B noktası olarak seçelim.Doğu-Batı doğrultusu X ekseni ve +X doğu, Güney-Kuzey doğrultusu Y ekseni ve +Y güney olacak şekilde bir düzenleme yapıldığında, büyüklükler metre cinsinden olmak üzere B noktası B(150,150) dir. Bunun anlamı; Atatürk Bulvarında güneye 150 metre gittikten sonra, Yüksel Caddesi’ne yönelerek güneye 150 metre daha giderseniz B noktası olarak seçtiğimiz Mülkiyeliler Birliğine ulaşırsınız.

Şimdi diyebilirsiniz ki Kızılay Mahallesi nerede, kime göre ve hangi kentte? Başka kentlerde de Kızılay Mahalleleri vardır çünkü. Hangi kent ve ülkede olduğunu bilemezseniz, size verilen koordinat düzlemindeki B(150,150)  noktasını bulamazsınız. Sosyal yaşamda da durum bundan farklı değildir.

Avrupa Birliğini, Evrensel sayılabilecek bir Koordinat Sistemi olarak seçtiğimizde, üyelerin oluşturduğu bir çok alt küme durumunda koordinat sistemleri vardır. Fransa’nın oluşturduğu koordinat sistemindeki C(12,25) noktası İtalya’da verilen D(12,25) noktası ile aynı değildir. Başka bir deyişle; Suriye’deki rejimden kaçan sığınmacılar konusundaki düşünceler, aynı birliğin üyeleri olmalarına rağmen, birbirinden farklıdır. Çünkü, aynı absis ve ordita sahip bir nokta,farklı koordinat düzlemlerinde farklı sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır.Bu nedenle, olaylara farklı referans çerçevelerinden bakıldığında farklı sonuçların çıkması da son derece doğaldır.

Farklı referans çerçevelerinde farklı sonuçların çıkabileceği olgusu, günlük yaşamda ”Empati Kurmak” biçiminde tanımlanabilir.Farkına varamadığımız olgulardan biri de budur.Olaylara bakarken; yalnız siyah ya da yalnız beyaz vardır yaklaşımımızın temelinde de ”Koordinat Düzlemleri”ni yeterince bilmemek yatar. Başka bir deyişle, ”Matematiğin Dili”ni kullanmamak, ”Empati Kuramamak” biçiminde sonuçlanmaktadır. Böyle olunca da, herhangi bir konuda konuşurken, herkes kendi doğruları ya da kendi koordinat sisteminden değerlendirme yaptığı için, tam bir kör döğüşü görünümü ortaya çıkmaktadır.

Şu günlerde, meydanlara çıkan liderlere baktığımızda, yeterli matematik bilgileriyle ”Koordinat Düzlemleri”nden habersiz olduklarını çok açık bir biçimde görüyoruz. Ortak payda olabilecek Evrensel bir Koordinat Sistemine yaklaşmak olasıdır, olmalıdır da.

Önümüzdeki günlerde, Koordinat Sistemleri ya da Referans Çerçeveleri üzerinde biraz daha durmak istiyorum doğruya yakın düşüncelere ulaşabilmek için…

 1,472 total views,  3 views today