Büyük medeniyetlerin ve dünya kültür mirasının temellerini atan Sümerler’de bazı dehalar, M.Ö. 3500 ile 3000 yılları arasında, devasa bilgileri beynimizin dışında bir yerde tutmak için uygun bir sistem oluşturdular. Özellikle mal ve akçeli işler için oluşturdukları somut işaretlerle, insan beyninin sınırlarından kurtulmamızı sağladılar. İmparatorluklarının önü açıldı. Tarih sahnesine diğer medeniyetlere nazaran daha erken çıkmaları sağlandı.

Sümerler tarafından oluşturulan bu veri işleme sistemine ‘’YAZI’’ denildi. Belki de Kısmi Yazı sistemi demek daha doğru…

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

İlk veri depolama ve işleme sistemi olan Sümerlerin oluşturduğu Kısmi Yazı matematiğin anası olarak işe başladı ve bu günlere gelindi. Kısmi bir yazı sistemi olarak kalmış olmasına rağmen dünyanın en baskın dilidir Matematik. Neredeyse tüm ülkeler,şirketler, örgütler ve kurumlar, İngilizce ve Türkçe gibi, hangi tam dili konuşuyor olurlarsa olsunlar, veri kaydetmek ve işlemek için matematiksel yazı dilini kullanırlar.

Devasa bilgileri beynimizin dışında bir yerde depolamak ve işlemek için Sümerlerin oluşturdukları somut işaretler günümüzde ”0” ve ”1” işaretlerinden oluşan bilgisayar tabanlı ikili yazı sistemi harikalar yaratıyor. İnternet aracılığıyla sınırsız bilgiye erişimimizi sağlıyor.

Devlet yönetimlerinin, şirketlerin ve kurumların kararlarını etkilemek isteyenler mutlaka Kısmi Yazı dili olan matematikteki rakamların dilini öğrenmek zorundadırlar. Bu konularda uzmanlaşmış olan tanıtım ve araştırma şirketleri istatistikler adını verdiğimiz uygulamalarla ”Mutluluk”, ”Yoksulluk sınırı”, ”Ülkenin büyüme rakamları”, ”Kredi notu” gibi yüzlerce sonuca ulaşabilir ve etkili sonuçlar alabilir. Yine matematikteki rakamların diliyle ülke bireyleri bir gecede zenginleşmiş olabilir.

Günlük yaşamda kullandığımız 10’luk sistemin işaretleri Arap rakamları olarak bilinse de aslında Hintliler tarafından oluşturulmuştur. Hindistan, dünyanın en gelişmiş uygarlıklarından biridir. Büyük uygarlıkların kurulması Arap Yarımadası ve Avrupa’dan çok daha önce gerçekleşmiştir. Araplar Hindistan’ı işgal ettiklerinde, veri depolama ve işlemek için kullanılan (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) sembolleriyle oluşturulan 10’luk sistemi oldukça yararlı bulmuşlar ve geliştirmişlerdir. Hintlilerin rakamlarına toplama, çıkarma ve çarpma işaretlerini ekleyerek modern matematiğin temelini atmışlardır.

Günümüzde, mühendislik ve fizik gibi bilgi alanları, neredeyse, normal insan diliyle bağını koparmıştır. Verilerini tamamen matematiğin ikili sistem olan diliyle depolamakta, işlemekte, formülleştirmekte ve kuramların oluşmasını sağlamaktadır.

Görülüyor ki matematiğin rakamları her şeydir…Okullarımızda Din derslerinin sayısını arttırmak yerine, matematik derslerinin sayısını arttırmak gerekir. Ancak bu yetmez, matematiği ve rakamları anlatan öğretmen arkadaşlarımın, öncelikle kendilerinin rakamların dilini kavramaları gerekiyor.

 1,607 total views,  4 views today