Albert Einstein tarafından ortaya atılan, özel görelilik ve genel görelilik teorisi olarak bilinen iki farklı teoriye verilen ortak isim Rölativite Teorisi olarak bilinir. İlişkinlik Kuramı olarak da bilinen bu kurama göre Işık Hızı fiziksel hızların üst sınırı olup, erişilemez ve aşılamaz. Fizik yasaları birbirine göre hareket eden bütün sistemlerde aynıdır.

Einstein’nın özel görelilik teorisine göre, ışık hızına yakın olan hızlarda, ki rölativistik hızlar olarak bilinir, kütle büyümeye, zaman genişlemeye ve hareket doğrultusunda metre çubuklarının boyu kısalmaya başlar.

Einstein tarafından ortaya konulan ve kanıtlanan Özel ve Genel Görelilik Kuramlarını sadece fizik kuramları olarak algılamamak gerekir. Yerleşik yargılara bir başkaldırı olarak görmekte fayda var. Bu başkaldırılardır ki yerleşik düzeni ortadan kaldırmakta ve özgür düşüncenin olumlu meyvelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böyle bir sonucu, hiçbir şeyi sorgulamadan, İncil, Tevrat ve Kuran’da aradığınız her şey var dayatmasıyla elde edemeyiz.

Düşünmek ve düşündürmek isteği ile konuya girmeye çalıştım.

 1,982 total views,  2 views today